Stadsbebyggelse i bergslandskap samt sällskap i förgrunden, : Joseph KOCH (1768-1839)

水彩作品

2009,
此信息仅限订阅数据库用户查询

需要完整访问这些信息?

请见我们的数据库套餐