Uferstrasse von Santa Margherita nach Portofino, c.1935, : Hermann GATTIKER (1865-1951)

绘画

2008,
德国
此信息仅限订阅数据库用户查询

需要完整访问这些信息?

查询我们的数据库套餐方案