Jeune femme de qualité, c.1935, : Arpad SOMOS DE TALBOR (1891-?)

绘画

2002,
法国
此信息仅限订阅数据库用户查询

需要完整访问这些信息?

查询我们的数据库套餐方案