A Retable: Saint Michael vanquishing the Devil, : Juan I DE LA ABADIA (act.1470-1500)

绘画

1994,
此信息仅限订阅数据库用户查询

需要完整访问这些信息?

查询我们的数据库套餐方案