Pa, Pe, Pi, Po, Pu. III  

Susana SOLANO
版画 尘蚀铜 (锌)版画
Imagen y Memoria 4  

Susana SOLANO
版画 尘蚀铜 (锌)版画
Imagen y Memoria 3  

Susana SOLANO
版画 尘蚀铜 (锌)版画
Imagen y Memoria 2  

Susana SOLANO
版画 尘蚀铜 (锌)版画
Imagen y Memoria 1  

Susana SOLANO
版画 尘蚀铜 (锌)版画
Pa,Pe,Pi,Po,Pu. IV  

Susana SOLANO
版画 尘蚀铜 (锌)版画
Imagen y Memoria 5  

Susana SOLANO
版画 尘蚀铜 (锌)版画
PA, PE, PI, PO, PU. II  

Susana SOLANO
版画 尘蚀铜 (锌)版画
PA, PE, PI, PO, PU. I  

Susana SOLANO
版画 尘蚀铜 (锌)版画
Plaça del joc de la pilota III  

Susana SOLANO
版画 尘蚀铜 (锌)版画
Plaça del joc de la pilota I  

Susana SOLANO
版画 尘蚀铜 (锌)版画
Plaça del joc de la pilota II  

Susana SOLANO
版画 尘蚀铜 (锌)版画
Plaça del joc de la pilota IV  

Susana SOLANO
版画 尘蚀铜 (锌)版画