Miquel Martí i Pol - Llibre dels sis Sentits V  

胡安·米罗
版画 尘蚀铜 (锌)版画
Tir à l'arc  

胡安·米罗
版画 碳化硅版画
LI  

乔玛·帕兰萨
版画 蚀刻版画
XXXVI-11  

Erwin BECHTOLD
绘画 综合材料
Sin Título  

米盖尔·巴塞罗
水彩作品 墨
Untitled  

Alfons BORRELL PALAZON
绘画 油彩/帆布
Untitled  

Alfons BORRELL PALAZON
水彩作品 综合材料/纸本
Palma Azul  

Erwin BECHTOLD
版画 丝网印刷
Untitled  

Alfons BORRELL PALAZON
水彩作品 综合材料/纸本
Untitled  

Alfons BORRELL PALAZON
水彩作品 综合材料/纸本
Untitled  

Alfons BORRELL PALAZON
水彩作品 综合材料/纸本
Untitled  

Alfons BORRELL PALAZON
水彩作品 综合材料/纸本
Sin título  

Josep GUINOVART
绘画 油彩/帆布
Sin título  

Josep GUINOVART
绘画 油彩/帆布
Sin título  

Josep GUINOVART
绘画 油彩/帆布
Sin título  

Josep GUINOVART
绘画 油彩/帆布
New York V  

Josep GUINOVART
绘画 丙烯
Homenaje a Marcel Duchamp  

Joan PONÇ
版画 蚀刻版画
La bibliothèque  

米盖尔·巴塞罗
版画 石版画
Nature morte  

米盖尔·巴塞罗
版画 石版画
La chaussure  

米盖尔·巴塞罗
版画 石版画
La barque  

米盖尔·巴塞罗
版画 石版画
Cercle Blau  

Pep COLL
版画 石版画
Molí de'n China  

Pep COLL
版画 雕版
A Fora els Dies  

Pep COLL
版画 石版画
Bikaina XIV  

爱德华多•奇利达
版画 尘蚀铜 (锌)版画
S / T  

Erwin BECHTOLD
版画 丝网印刷
S / T  

Erwin BECHTOLD
版画 丝网印刷
S / T  

Daniel ARGIMON
版画 雕版
S / T  

Daniel ARGIMON
版画 雕版